วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรื่องความน่าจะเป็น

     การเรียนคณิตศาสตร์ ให้เข้าใจต้องอาศัยความขยัน,มุ่งมั่น และพยายาม มีอะไรสงสัยให้ถามทันทีนะครับ ถ้านักเรียนต้องการศึกษา เรื่องความน่าจะเป็นเพิ่มเติม  เชิญคลิกด้านล่างได้เลยนะครับ

ประวัติโรงเรียน

      ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม(ประวัติโรงเรียนของเรา)

    

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    สุรศักดิ์ แก้วทอง
ชื่อเล่น     ครูศักดิ์
คติประจำใจ   ตั้งใจสอน ทำเพื่อศิษย์ เป็นมิตรกับทุกคน
สีที่ชอบ   สีฟ้า สีเขียว
ภูมิลำเนา    จังหวัดราชบุรี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก
        จังหวัดราชบุรี 70210
ที่อยู่บ้าน  12 ม.7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์  081-8805463
e-mail :  surasak377@gmail.com