วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    สุรศักดิ์ แก้วทอง
ชื่อเล่น     ครูศักดิ์
คติประจำใจ   ตั้งใจสอน ทำเพื่อศิษย์ เป็นมิตรกับทุกคน
สีที่ชอบ   สีฟ้า สีเขียว
ภูมิลำเนา    จังหวัดราชบุรี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก
        จังหวัดราชบุรี 70210
ที่อยู่บ้าน  12 ม.7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์  081-8805463
e-mail :  surasak377@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น