วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรื่องความน่าจะเป็น

     การเรียนคณิตศาสตร์ ให้เข้าใจต้องอาศัยความขยัน,มุ่งมั่น และพยายาม มีอะไรสงสัยให้ถามทันทีนะครับ ถ้านักเรียนต้องการศึกษา เรื่องความน่าจะเป็นเพิ่มเติม  เชิญคลิกด้านล่างได้เลยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น